Prof. Dr. Christian Mann
– Lehrstuhlinhaber –
Historisches Institut (L7,7)
Erdgeschoss, Raum 003

  0621- 181 2239
Jun.-Prof. Christoph Begass Historisches Institut (L7,7)
Erdgeschoss, Raum 004

  0621- 181 2236
Dr. Alexander Meeus Historisches Institut (L7,7)
Erdgeschoss, Raum 002

  0621 – 181 2154
Dr. Marco Tentori Montalto Historisches Institut (L7,7)
Erdgeschoss, Raum 007
mtentori@uni-mannheim.de
Mareile große Beilage Historisches Institut (L7,7)
Erdgeschoss, Raum 006

0621 – 181 2308
Dr. Rosmarie Günther Historisches Institut (L7,7)
Erdgeschoss, Raum 001

  0621 – 181 2237
Melanie Meaker, M.A. Historisches Institut (L7,7)
Erdgeschoss, Raum 007
mmeaker@mail.uni-mannheim.de