Prof. Dr. Christian Mann
– Lehrstuhlinhaber –
Historisches Institut (L7,7)
Erdgeschoss, Raum 003

  0621- 181 2239
Jun.-Prof. Christoph Begass Historisches Institut (L7,7)
Erdgeschoss, Raum 004

  0621- 181 2236
Dr. Sebastian Scharff Historisches Institut (L7,7)
Erdgeschoss, Raum 004

0621-181 2237
Dr. Alexander Meeus Historisches Institut (L7,7)
Erdgeschoss, Raum 002

  0621 – 181 2154
Mareile große Beilage Historisches Institut (L7,7)
Erdgeschoss, Raum 006

0621 – 181 2308
Dr. des. Lukas Kainz Historisches Institut (L7,7)
Erdgeschoss, Raum 001

  0621 – 181 2237
Daniel Franz Historisches Institut (L7,7)
Erdgeschoss, Raum 006

  0621 – 181 2308
Dr. Rosmarie Günther Historisches Institut (L7,7)
Erdgeschoss, Raum 001

  0621 – 181 2237